Blog

COVER_OFear_300m_UtenTekst_cut2

"Javel" - Historien bak låta

Posted on

Det var høsten 2021.
Pappa fortalte meg om seminaret med forsker, biolog og professor Dag O. Hessen under Arendalsuka, og nevnte at han hadde spurt Hessen hva han tenkte om fosfor-bruken i elbilbatteri-produksjonen idag. 
Dialogen under er hentet fra Fiskeridirektoratets videoopptak av seminaret "Forvaltning av naturressurser" under Arendalsuka, 17. august 2021:

Pappa
"To typer lithium-ion batterier brukes og produseres idag. Det ene inneholder fosfor, altså lithiumjernfosfat-batteri, og da brukes jo verdens knappe fosfor-ressurser enda fortere opp (...) 
Dag O. Hessen
"Det illustrerer jo veldig godt et poeng som nettopp er dette at denne litt naive troen på at vi bare kan vokse oss ut av problemene, den, ja det er nettopp det den er, den er naiv. En tesla, klart, den er bra på den måten at den også er litt kul å kjøre, så den appelerer også til de som ikke gjør det av idealistiske grunner, som antagelig er flertallet av Tesla-sjåførene vil jeg tippe. Men så er poenget nettopp at; en elbil i seg selv er knapt resirkulerbar, og batteriet er bygd opp i komponenter og med elementer som i svært liten grad er resirkulerbare. Og det har vært mye fokus på lithium i seg selv, men det er helt klart at fosfor er en kanskje vel så viktig knapphetsfaktor som jeg knapt tror noen har fått med seg (...) Veldig mye av det som det grønne skiftet er basert på, er i verste fall basert på skjeldne metaller som hentes ut av barnearbeidere i gruver i Kongo, som til og med ligger i nasjonalparker. Så det er jo en del sånne ting man må sjekke ut før man sier at dette er grønt "


Jeg husket tilbake til et foredrag på Høgskulen i Bø, trolig rundt 2014(?), hvor min tidligere lærer Arne Myhre tok opp en ikke så omtalt skyggeside av elbil-forretningen; Er det virkelig mer miljøvennlig å bytte til elbil? Myhre snakket bl.a. om hvor mange år et elbilbatteri måtte være i bruk for å spare miljøet, kontra bruk av bensin- og dieselbiler, da det kostet miljøet mye å lage et elbilbatteri. Jeg husker ikke nå hvor lenge elbilbatteriet måtte overleve for å komme seirende ut miljømessig, men jeg husker jeg satt og tenkte; Hvordan har vi gått glipp av denne informasjonen? Det er jo mer miljøvennlig å bruke bensin/dieselbil!

Etter samtalen med pappa, ble jeg naturligvis nysgjerrig på temaet fosfor, og tok til nettet for å finne ut mer.
Ha i bakhodet at fosfor er en av de to viktigste grunnstoffene i kunstgjødsel, som det moderne landbruker er avhengige av for å produsere mat.
Funfact: I fjor ble 82 prosent av utvunnet fosfor brukt til kunstgjødsel (Arne Råheim; "Fosforkrisen, kan den løses?"). 

Vi produserer, som pappa nevnte over, to forskjellige lithium-ion batterier;
Den ene typen inneholder kobolt og nikkel. Disse stoffene er både kostbare og "problematiske", men gir høy energitetthet. Hessen nevnte Kongo; Her utvinnes kobolt i stor skala. De leverer rundt 70% av verdens kobolt, men er kjente for barnearbeid, elendige arbeidsforhold og Kinesisk kontroll (Andreas Klemsdal; "Jakten på Kobolt: Det grønne skiftets bekmørke bakgård", 2022)
Den andre typen lithium-ion batteri inneholder fosfor; lithiumjernfosfat (forkortet LFP). LFP-batteriet utvikles uten kobolt og nikkel, som gjør det langt rimeligere (kobolt er svært kostbart sammenlignet med fosfor). Kostnad skal være hovegrunnen til at store deler av elbilbransjen foretrekker lithiumjernfosfat-batteriene.
"Funfact": I fjor gikk det med ca 60kg fosfor i hvert LFP-batteri (Arne Råheim; "Fosforkrisen, kan den løses?"). 

Det er felles enighet om at fosfor ikke kan lages (De største forekomstene befinner seg i Marokko, Vest-Sahara, Kina, Jordan og Sør-Afrika), og at forekomstene av dette grunnstoffet ikke er utømmelige. Dog er det uenighet om hvor mange år vi kan utvinne fosfor som råstoff, og hvorvidt det blir krise når vi er tomme. 

Så her sitter vi, uten å vite hvem vi skal stole på eller hvor det bærer, og det er ut fra denne forvirringen jeg skrev låta "Javel". 
For en uviten kvinne på 34 år, kan det se ut som vi har jaget det grønne skiftet så fort frem at vi har glemt å forsikre oss om at løsningene våre på den store klimakampen er grønnere. Er elbilen virkelig mer klimavennlig? Har vi tatt en uheldig snarvei? Glemte vi igjen brillene idèt vi løp ut i valgkampen?

Mens disse spørsmålene grunner i bakhodet, gremmes jeg litt ved tanken på at maskinparkene i vårt eget og andre land går i èn retning - mot elektrifisering. Hva blir konsekvensen når alle lastebilene, anleggsmaskinene, fly m.m. skal byttes ut med batteridrevne alternativer, i tillegg til personbiler? Hvordan vil det da stå til med grunnstoffene og mineralene våre? Hvor store konsekvenser vil dette få? Jeg tør nesten ikke tenke på strømbehovet og hvilke strømpriser dette igjen forårsaker. Det er en pytt vi får styre unna så lenge...
Jeg syns jeg ser for meg hvordan fosfor-lagrene tømmes i fordel elektrifisering, hvordan prisen på fosfor stiger i takt med tømmingen, og hvordan jordbruksnæringa roper ut i desperasjon fordi den skrantne lønna for å mate verden nå tappes ytterligere fordi gjødselsprisen har økt. Hvordan skal da den politiske verden prioritere? Vi kan såklart benytte kobolt i stedet for fosfor, men til hvilken pris? 

"Javel" er ikke skrevet for å påstå at vi trår feil, men jeg håper låta kan være en tankeruller.
Det er ikke alltid de høyeste herrene har valgt rett eller ser hele bildet. Ingen av oss ser hele bildet. La oss derfor være våkne, kritiske og spørrende. La oss søke svar der vi mangler innsikt.

COVER_Upønta_utenTekst_cut